Výročná členská schôdza

O Z N A M

 

Výbor Športového klubu polície v Bánovciach nad Bebravou Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry na ul. Farská dňa 17. 04. 2014 /štvrtok/o 15,30 hod.      Výbor ŠKP