Južné Čechy - zájazd

ŠKP v Bánovciach n/B usporiadal dňa 8.-9.5. 2014 pre svojich členov poznávací zájazd do oblasti Južných Čiech. 34 členná výprava počas dvoch dní navštívila  skvosty českej kultúry a to zámok Hluboká a Telč ako aj historické mestá Český Krumlov a Č.Budejovice.