Výbor ŠKP

Výbor ŠKP Bánovce nad Bebravou pracuje v tomto zložení :

 

 • predseda          

  Mgr. Miloš Šagát

   
 • podpredseda    

  Mgr. Miroslav Zaťko

   
 • tajomník          

  Ing. Janka Vyrgovičová

   
 • pokladník          

  Ing. Ľubomír Kutiš , Lenka Judyniová

   
 • členovia            

  JUDr. Milan Grznár , Igor Lech , Ľubomír Trebichavský , Štefan Vančo