Návšteva Smolenického zámku

Turistický oddiel Športového klub polície v Bánovciach n/B v spolupráci so Slovenským
Orlom Miezgovce pripravil pre svojich členov a sympatizantov ďalšiu so svojich vydarených
turistických akcií. V seriáli „SPOZNAJME SLOVENSKO“ sme za prísnych
epidemiologických opatrení (OTP) navštívili cez víkend oblasť známej vinnej cesty
v Trnavskom kraji. Prvou krátkou zástavkou na našej ceste bol kaštieľ v Budmericiach.
Zrekonštruovaný objekt na okraji obce obklopuje upravený parčík. Polhodinová prehliadka
tohto kaštieľa nás obohatila o zaujímavé informácie o rode Palfyovcov, ktorú asi netreba
bližšie predstavovať. Kaštieľ dal postaviť v rokoch 1888 - 1889 gróf Ján Pálffy pre svoju 16-
ročnú manželku Alžbetu. Nakoľko majiteľ bol veľký milovník poľovačiek, pôvodne slúžil
ako poľovnícky kaštieľ. Autorom projektu bol známy viedenský architekt Franz von
Neumann.


Naša cesta za príjemného slnečného počasia následne smeruje na Smolenický zámok. Patrí
určite k jednému z najkrajších skvostov našej histórie. Hodinová prehliadka a podrobný
výklad pracovníčky SAV (pozn. SAV spravuje zámky Budmerice, Smolenice a Červený
kameň...) nás opäť obohatil o množstvo informácii o tomto zaujímavom historickom objekte,
ktoré má aj v dnešnej dobe široké využitie. Prvé písomné pamiatky o existencii obce
Smolenice pochádzajú z polovice 13. storočia. Ako majitelia panstva sa vystriedali viaceré
šľachtické rody, ako napr. Ctibor zo Ctiboríc, pezinský a svätojurský gróf Juraj.V 15. stor.
vzrástol význam Smoleníc, lebo v obci bol vybudovaný hrad, ktorý vlastnia Országhovci a v
roku 1777 preberá hrad Ján Pálffy. Terajší Smolenický zámok začal budovať na začiatku 20.
stor. majiteľ smolenického a dobrovodského panstva gróf Jozef Pálffy st. V roku 1945 sa
majiteľom zámku stal štát, zámok prevzala SNR a zvolila si ho za svoje letné sídlo. Zámok
bol dostavaný a zariadený a 26.6.1953 bol odovzdaný SAV, aby sa stal reprezentačným
miestom pre stretnutia vedcov z celého sveta.
Naša ďalšia zastávka je v meste Pezinok. Po vonkajšej prehliadke Pezinského zámku
a jeho rozsiahleho parku vstupujeme do honosného podniku známeho vinárskeho
giganta „Matyšáka“. Rodinný podnik má dlhú tristo ročnú tradíciu. Od roku 1991 je
v súčasnom sídle na námestí v Pezinku. Degustácia najkvalitnejších slovenských vín
v podzemných pivniciach s podrobným výkladom a chutná večera je bodkou za pekným
sobotným dňom. Pred odchodom domov stihneme ešte krátku návštevu kamenárskych
trhov, ktoré zapĺňajú námestie historickej časti mesta Pezinok. Cesta domov ubehla
veľmi rýchlo, pretože sa niesla vo veselej atmosfére o ktorú sa starali harmonikár Janko
Škvarenina a ľudový zabávač Palko Grňo.
Organizátori akcie touto cestou ďakujú všetkým prítomným disciplinovaným
účastníkom zájazdu a tešia sa na ďalšiu z pripravovaných akcii o ktorej budú svojich
členov informovať.

M.Š.