Lyžiarský zájazd 2018

Foto zo zájazdu ako vždy v galérii ... 

 

Športový klub polície v Bánovciach n/B

Vás pozýva na tradičný

 

LYŽIARSKÝ ZÁJAZD

 

 

Kedy: 16. - 17. februára 2018 (piatok - sobota)

Kde: Malinô Brdo - Dolný Kubín

Cena: cca 30 € (pozn. BUS, polpenzia a ubytovanie, v cene nie sú zahrnuté Ski pasy)

Nahlásiť sa: do 31. januára 2018 (p. Lenka Judinyová tel.: 8213101), záloha 10 €

Zájazd - Valašský mikulášsky jarmok

Dňa 2. decembra sa uskutočnil Zájazd - Valašský mikulášsky jarmok

 

foto ako zvyčajne v galérii

ŠKP Bánovce nad Bebravou pripravuje 1 - dňový zájazd na Valašský mikulášsky jarmok Valašské Klobouky dňa 02. 12. 2017.

Viac o jarmoku sa dpzviete na stránke www.jarmek.cz.

Cena zájazdu cca 10,- €/osobu.

Cena je za dopravu a upresní sa podľa počtu záujemcov.

Prihlásiť na zájazd sa môžete na sekretariáte OR PZ, alebo na č. t. 3101 do 15.11.2017

Výročná členská schôdza

 

Športový klub polície v Bánovciach nad Bebravou

  

Vás pozýva na Výročnú  členskú schôdzu ŠKP

  

Kedy: 28.apríla 2017 o 15.30 hod.

 

Kde:   Zasadačka OR PZ v Bánovciach n/B

 

Program:

 

1.Privítanie hostí

2.Voľba revíznej a návrhovej komisie

3.Správa o činnosti výboru a klubu ŠKP za rok 2016

4.Správa o hospodárení v roku 2016

5.Voľba delegáta na konf. ŠKP

6.Organizačné náležitosti pre rok 2017

7. Schválenie rozpočtu na rok 2017

8.Diskusia

9.Prijatie uznesenia z výročnej členskej schôdze ŠKP

10.Ukončenie

       

Spracoval : tajomník ŠKP  Ing. Janka Virgovičová

Schválil     :  Výbor ŠKP Bánovce n/B