Športom proti drogám

Dňa 25.8. 2009 bolo uznesením Mestského zastupiteľstva č.19/2009, bod B/8, (resp. č. 20/2009, bod B/17 zo dňa 27.10.2009) odsúhlasený dlhodobý prenájom objektu telocvične a priľahlého pozemku na adrese ul.Školská 769, pre ŠKP v Bánovciach nad Bebravou za účelom jeho rekonštrukcie údržby a možnosti ďalšieho využitia pre členov ŠKP, ako aj občanov mesta Bánovce n/B.

     V roku 2010 až  2012, ŠKP v Bánovciach n/B začal s prestavbou a rekonštrukciou  znefukčnenej telocvične na ul. Školskej v Bánovciach n/B, kde doposiaľ na opravu a prestavbu preinvestoval prevažne z vlastných zdrojov a sponzorských príspevkov cca.30 000 €. (pozn. kompletná výmena elektriky, kúrenia, WC a spŕch, výmena plastových okien, oprava strechy a okapov atdˇ...) . V súčasnej dobe zostáva výmena palubovky, obkladov, prípojok k plynu, elektriky, vody atď...V prednej časti telocvične je novovybudovaná posiloňovňa, ktorá slúži záujemcom a členom ŠKP.   Priestor pred telocvičňou pri zastávke MHD, bude po rekonštrukcii telocvične taktiež upravený a slúžiť,  ako ochranná  zóna pre žiakov čakajúcich na autobus.                                                                                                                         Predseda
                                                                                                                  ŠKP  Bánovce n/B
                                                                                                                    Mgr. Miloš Šagát