Prispejte na projekty SKP 2% (resp.1,5%) z daní

Prispejte na projekty SKP  2% (resp.1,5%) z daní

 

 

 

     ŠKP v Bánovciach n/B známi svojou kultúrno-športovou činnosťou v roku 2010 prevzal od mesta Bánovce n/B do dlhodobého prenájmu nefunkčný a znehodnotený objekt telocvične bývalej III. ZŠ na ul. Školskej v Bánovciach n/B.    

 

     V rokoch 2010-2014,  ŠKP preinvestoval na  rekonštrukciu tohto objektu  z vlastných zdrojov a príspevkov sponzorov sumu cca. 30.000 € (slovom tridsať tisíc eur). V súčasnej dobe zostáva dobudovať  palubovku a prípojky kúrenia a vody.

 

     Z uvedeného dôvodu všetky získané prostriedky z 2% daní, budú použité tak ako v minulosti na rekonštrukciu uvedeného objektu, ktorý po dokončení bude slúžiť okrem výcviku policajtov prevažne športovým nadšencom a občanom mesta Bánovce n/B.

 

Do tlačiva – o poukázaní 2% z dani – treba uviesť:

 

názov organizácie: SKP Bánovce n/B

 

forma organizácie: občianske združenie

 

adresa: ul.Školská 27 Bánovce n/B

 

IČO: 36 11 65 21

 

 

 

číslo účtu: 26 26 12 24 12