Výročná členská schôdza 2013

Dňa 17. apríla sa uskutočnila Výročná členská schôdza ŠKP Bánovce nad Bebravou.

 

Záver ako aj uznesenie si možete prečítať tu VCS_zaver_uznesenie.